L E V E N W O N E N     
V R I J E   T I J D W E R K E N       
BURGERZAKEN STEDENBOUW BIBLIOTHEEK BEDRIJVEN
ONDERWIJS & OPVANG MILIEU CULTUUR - JEUGD - SPORT HANDEL & HORECA
OCMW MOBILITEIT EVENEMENTENLOKET VACATURES
WELZIJN BEKENDMAKINGEN TOERISME VAKANTIEWERK
                                                                                                             

318 schapen grazen in Dilsen-Stokkem!


De stad Dilsen-Stokkem heeft in kader van de uitvoering van haar bosbeheerbeheerplan al heel wat natuurprojecten gerealiseerd. Eén ervan was de omvorming van het monotoon dennenbos in de vallei van de Platte Ledeberg naar een ecologisch waardevol en open gebied, dat dient als corridor tussen het Kruisven en de Vossenberg.

Na jarenlang inzet van machines als beheerder werd dit jaar voor het eerst gekozen om een schapenkudde in te zetten om dit waardevol gebied te beheren.

De schapen, 318 dieren, zullen grazen in afgerasterde zones of begeleid door de herder en schaapshonden door dit gebied trekken van 5 ha. De herder zorgt door het rondtrekken met de kudde dat er variatie in de heide ontstaat: op de begraasde plekken staat de heide kort en worden het gras en de jonge boompjes opgegeten, elders staat de heide en het gras hoog. Op de kort begraasde stukken krijgen andere planten kans om te groeien, waardoor er ook andere diersoorten te vinden zijn. Op die manier neemt de biodiversiteit toe.

Voor dit project werd gebruik gemaakt van het raamcontract van het Agentschap van Natuur en Bos dat ook elders in de Hoge Kempen schapenbegrazing inzet als natuurvriendelijke beheermethode.

In totaal zal de kudde een 7-tal dagen verblijven in dit gebied om vervolgens verder te trekken in het Nationaal Park.

De stad hoopt op deze manier nog meer in te zetten op het kwaliteitsvol beheer van haar bossen die het FSC-label dragen, een internationaal keurmerk voor duurzaam beheerde bossen.

Verkaveling Heilderveld: 21 bouwkavels te koop!


Betaalbare bouwkavels aanbieden is voor de stad één van de belangrijkste doelstellingen op vlak van ruimtelijke ordening. De afgelopen jaren hebben we niet stilgezeten en naast de verkavelingen ‘Brammert’, ‘Achter de secretariswoning’ en 'Kerkvoetpad’ zijn jaarlijks bouwkavels op de markt gebracht, verspreid over het hele grondgebied.

We zijn terecht fier om nu van start te kunnen gaan met de verkoop van 21 bouwkavels in de nieuwe verkaveling ‘Heilderveld’. Deze verkaveling ligt midden in het centrum van hoofddorp Dilsen, in de nabijheid van alle voorzieningen zoals scholen, winkels, restaurants, ziekenfondsen. Het stadhuis en omliggend kasteelpark ‘Ter Motten’ liggen op een steenworp van deze locatie. Op dit ogenblik worden de laatste wegeniswerken uitgevoerd. Alles is gebruiksklaar tegen de zomer.

Op zaterdag 23 juni 2018 wordt er tussen 09.00 en 12.00 uur een infomarkt georganiseerd in Café Biljart in Dilsen. Tijdens deze uren kunt u doorlopend terecht bij onze medewerkers van de dienst omgeving met al uw vragen (kandidaatstelling, verkoopprocedure, de bouwvoorschriften, enz.). Er zal u tevens de infobrochure overhandigd worden (die u ook onderaan dit bericht kan terugvinden).


De inschrijvingstermijn loopt van donderdag 21 juni 2018 t.e.m. vrijdag 20 juli 2018.

De gronden worden verkocht aan een vaste prijs van 120€/m², dit overeenkomstig het reglement toewijzingsnormen goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 11 april 2002. 

Hieronder vindt u de infobundel. Deze bevat uitgebreide informatie over de prijs per kavel, de verkavelingsvoorschriften- en verkavelingsplannen die van toepassing zijn, het reglement toewijzingsnormen.

Kandidaatstelling moet per aangetekende zending gebeuren, t.a.v. de dienst RO, Europalaan 25, 3650 Dilsen-Stokkem door gebruik te maken van het officieel inschrijvingsformulier (zie achteraan infobundel).

Informatieplicht bouwkavels Heilderveld:

Geen stedenbouwkundige vergunning / RUP Heilderveld / verkavelingsvergunning A20153 / geen dagvaardiging / geen recht van voorkoop / niet gelegen in een watergevoelig openruimtegebied. De kavels zijn vrij van gebruik (noch verhuurd, noch verpacht).

 

Links

Infobundel
Verkavelingsplan 
Verkavelingsvoorschriften

 

Contact
Heeft u vragen omtrent uw kandidatuurstelling, de procedure, de bouwvoorschriften, …. of wenst u meer uitleg? Dan kunt u hiervoor terecht bij mevrouw Cathy Claessens, (089)79 09 52, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Dilsen-Stokkem absolute koploper inzake zonne-energie!


Van alle Vlaamse steden en gemeenten is Dilsen-Stokkem de beste leerling van de klas wat betreft het benutten van het zonnepotentieel, met een benuttingsgraad van 10,5%. Dat blijkt uit gegevens van het Vlaams Energieagentschap. Dat zette met behulp van de zonnekaart het vermogen van de zonnepanelen die reeds op de Vlaamse daken liggen tegenover het potentiële vermogen van elke gemeente. 


Op provincieniveau is Limburg (met gemiddeld 6,6%) de absolute koploper wat de benuttingsgraad van de daken voor zonnepanelen betreft. Nagenoeg alle Limburgse steden en gemeenten doen het beter dan het Vlaamse gemiddelde, en Dilsen-Stokkem is dus de absolute koploper met een benuttingsgraad van 10,5%. Er zijn in Dilsen-Stokkem gemiddeld 76,7 zonnepanelen per 1000 inwoners en een potentieel vermogen van 192 MW.

Het inzetten op hernieuwbare energie is voor het stadsbestuur al geruime tijd een prioriteit. We doen hier zelf ook actief onze duit in het zakje, want op nagenoeg alle stedelijke scholen bevinden zich zonnepanelen. Het is dan ook fijn om te horen dat de inspanningen van zowel het stadsbestuur als uiteraard ook onze inwoners lonen. Toch moeten we streven naar een nog hogere benuttingsgraad, wat niet alleen ten goede komt aan de duurzaamheid van onze energiebevoorrading maar tegelijk ook de energiefactuur naar beneden haalt.

Wie zelf eens wil nagaan of zonne-energie voor zijn of haar woning een goede optie is, kan hiervoor terecht op de zonnekaart, die terug te vinden is op www.energiesparen.be/zonnekaart. Daar kan elke Vlaming nagaan of zijn of haar dak geschikt is voor zonnepanelen. Je kan ook onmiddellijk een berekening maken van de kostprijs en winst die je dit oplevert!

Activiteiten zomervakantie

 
De jeugddienst heeft voor de zomervakantie weer een heel leuk aanbod aan activiteiten uitgewerkt. In onderstaande brochures kan je het volledige programma bekijken:
- Zomerkriebels 6-12 jaar
Zomerkriebels 12-16 jaar
  

Inschrijven is wel nodig. Er zijn twee manieren om in te schrijven:
1. Kom naar de inschrijvingsdag op zaterdag 9 juni 2018 van 10.00 tot 12.00 uur op de afdeling Welzijn-VrijeTijd-Cultuur, Europalaan 25, 3650 Dilsen-Stokkem
2. Schrijf zaterdag 9 juni 2018 vanaf 10.00 uur online in via: www.dilsen-stokkem.be, ‘online inschrijven activiteiten’.
Op zaterdag 9 juni 2018 zijn wij telefonisch bereikbaar op het nummer 089 79 08 90.

Opgelet!
Gelieve bij élke inschrijving telkens dezelfde inloggegevens te gebruiken. Bij élk nieuw account zal er telkens een nieuwe DOE-pas aangerekend worden.
Gelieve broers en zussen gelijktijdig in te schrijven om de kindkorting te ontvangen. Achteraf is het niet meer mogelijk om de korting toe te kennen.

Wat moet je meebrengen naar de inschrijvingsdag?
- je DOE-pas (indien je die al hebt)
- ingevuld inschrijvingsformulier
- inschrijvingsgeld
- fiche medische gegevens
- kaartlezer voor online banking

Licht op groen voor vakantieresort Terhills

 
De stad Dilsen-Stokkem heeft vandaag de omgevingsvergunning afgeleverd voor het vakantieresort op de voormalige mijnsite Terhills. Dit gebeurde op basis van een unaniem gunstig advies vanwege de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie en na een akkoord tussen Regionaal Landschap Kempen en Maasland (RLKM) en de Limburgse Investeringsmaatschappij LRM over de versterking van het wandelaanbod vanuit Connecterra,  de hoofdtoegangspoort tot het Nationaal Park. Het wandelaanbod wordt versterkt. Bovendien krijgt het wandelroute-netwerk van het Nationaal Park er met een drijvend wandelpad over het water vanaf 2019 een unieke wandelattractie bij.De Limburgse Investeringsmaatschappij LRM heeft als opdracht om de voormalige mijnsite van Eisden met haar unieke industriële erfgoed om te vormen tot een bovenregionale toeristische bestemming. Reeds in 2002 was er in het Masterplan Nationaal Park Hoge Kempen sprake van een hoog-kwalitatieve verblijfsrecreatie op deze site. In 2011 werd aan de hand van een Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP)  219 hectare industrieterrein omgevormd tot natuur (100 ha) en recreatie (119 ha). Tussen overheden, administraties en stakeholders werden er toen al afspraken gemaakt over de verdere ontwikkeling en concrete invulling van het gebied. Het Terhills resort past binnen dat afgesproken herbestemmingsplan. Langs de grote grindplas, in recreatiegebied, zal er door LRM een vakantiepark gebouwd worden met 250 vakantievilla’s.

Omgevingsvergunning

Op 9/04/2018 leverde de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (POVC) een unaniem gunstig advies af voor het vakantieresort op Terhills. De POVC geeft onafhankelijk advies over bouwprojecten en is samengesteld uit diverse administraties en adviserende instanties, zoals het Departement Omgeving Ruimtelijke Ordening, de Vlaamse Milieumaatschappij, Agentschap Natuur en Bos, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Infrax en anderen.

Lydia Peeters, Burgemeester van stad Dilsen-Stokkem: “Wij zijn zeer tevreden dat we vandaag een omgevingsvergunning kunnen afleveren voor het Terhills Resort. Het feit dat alle instanties een unaniem gunstig advies hebben gegeven bewijst dat er geen juridische obstakels zijn en dat er een breed draagvlak is voor dit project. Tijdens het openbaar onderzoek werden er een beperkt aantal bezwaren ingediend. Die gingen in hoofdzaak over de onderbreking van een aantal wandelroutes en fietsroutes in de toegangspoort van het Nationaal Park Hoge Kempen. We hebben deze bezwaren ter harte genomen en samen naar oplossingen gezocht. Het resultaat hiervan is dat in samenspraak met alle partijen de fiets- en wandelroutes verder geoptimaliseerd zullen worden.”

Nieuwe wandelkaart

De Limburgse Investeringsmaatschappij LRM en RLKM, als opdrachthouder van het projectbureau Nationaal Park Hoge Kempen, hebben samen de wandelkaart van de hoofdtoegangspoort tot het Nationaal Park hertekend. Dat was nodig omdat de komst van het vakantieresort op Terhills, een impact heeft op een aantal wandellussen rond de grote plas aan het mooiste panorama van Vlaanderen. LRM en RLKM zijn het eens geworden over een aantal wijzigingen aan de wandelkaart, die in voege zullen gaan vanaf begin 2019. Concreet gaat het om de volgende aanpassingen:
- Er komen nieuwe wandelwegen op en rond Terhills, bv. ter hoogte van de kleine Vulex-plas. In totaal gaat het om 5 bewegwijzerde wandellussen, in lengte variërend van 3.5 tot 11 km . Door lussen met elkaar te combineren, zijn dagwandelingen van meer dan 15 km mogelijk.  Extra zones worden dankzij 3 km nieuwe wandelpaden toegankelijk.   Daarnaast komen nieuwe verbindingen met wandellussen in het Mechels Bos, Mechelse Heide en de Litzberg.

- De rode en gele wandellussen, die wandelaars rond de grote plas leiden, moeten met de komst van het vakantieresort worden herlegd. Er zijn twee aanpassingen voorzien: enerzijds komt er een noordelijke omleiding rond het resort. Anderzijds zal er geïnvesteerd worden in een unieke wandelbeleving, namelijk “wandelen over het water”. Een drijvend wandelponton zal de oevers van de “lange terril” en de “dubbele terril” met elkaar verbinden. De nieuwe wandelattractie in het noordelijk deel van de grote plas wordt aangelegd op waterniveau. Het vergezicht over de grote grindplas en de omliggende natuur blijft op deze manier gegarandeerd voor wandelaars die pendelen tussen Terhills en het Nationaal Park.

-  De toegang tot de top van de “lange terril”, die uitzicht geeft op het mooiste panorama van Vlaanderen heeft nooit ter discussie gestaan, wel integendeel. Het is steeds de bedoeling geweest om meer mensen te laten genieten van dit prachtige uitzicht. Er komen extra wandelpaden om wandelaars naar de top te brengen. Op korte termijn willen LRM en RLKM verdere inspanningen leveren om de toegankelijkheid van de “lange terril” te vergroten.

- Binnen de perimeter van het vakantiepark komen er ongeveer 7 km aan extra wandel- en fietspaden bij. Deze paden zijn toegankelijk, ook voor niet-residenten van het vakantieresort. Die situatie is vergelijkbaar met Erperheide en Vossemeren waar bezoekers vrije toegang hebben tot het vakantiepark via de voorziene in- en uitgangen. De doorwaadbaarheid van de zone waar het vakantieresort komt, is gegarandeerd.
 
Natuur en economie

Natuurverenigingen en LRM werken al jaren constructief samen op de Terhills - site. RLKM realiseerde op Terhills de hoofdtoegangspoort tot het Nationaal Park Hoge Kempen en zorgde zo voor de verankering van een hoofdtoegang tot de natuur op de site.

Johan Van Den Bosch, Projectleider Nationaal Park (RLKM): “Het wandelroute-netwerk van het Regionaal Landschap Kempen en Maasland was het eerste  in Vlaanderen en we willen ook aan de top blijven. De nieuwe wandelbrug over de grote plas doet dit netwerk alle eer aan en zal nog meer dan voorheen Terhills de kans geven haar ambitie als hoofdtoegangspoort tot het Nationaal Park waar te maken. Bovendien zorgt  de brug voor een goede zonering tussen het recreatieve en het ecologische deel  van de grote waterplas. En daar varen natuur én toerisme wel bij. We zijn erg blij met de constructieve houding van alle betrokkenen: waar een wil is, is een (wandel-)weg…”

Stijn Bijnens, CEO van LRM: “We zijn blij met de omgevingsvergunning voor het vakantieresort. Het project heeft een lange voorgeschiedenis en complexe ontwikkelingshistoriek. Het recente unanieme advies van de POVC bewijst dat het draagvlak voor het project nog altijd solide is. In overleg met RLKM hebben we bovendien oplossingen gezocht en gevonden voor de wandelproblematiek in het gebied. Het antwoord lag in een upgrade en uitbreiding van het wandelaanbod nabij het Nationaal Park. Deze aanpassingen zullen het gebied nog attractiever maken voor bezoekers, recreanten en natuurliefhebbers. Opnieuw is aangetoond dat overleg tot mooie compromissen en synergiën kan leiden. Win-win’s worden bedacht aan de onderhandelingstafel.”                  UiT

                  bib

 

              maascentrumdewissen

           huisvhkind

             ocmw

 
Disclaimer
Copyright © 2016. Alle rechten voorbehouden.
ONLINE INSCHRIJVEN ACTIVITEITEN: KLIK HIER!
Toggle Bar