Facebooktwitter

 

L E V E N W O N E N     
V R I J E   T I J D W E R K E N       
BURGERZAKEN STEDENBOUW BIBLIOTHEEK BEDRIJVEN
ONDERWIJS & OPVANG MILIEU CULTUUR - JEUGD - SPORT HANDEL & HORECA
OCMW MOBILITEIT EVENEMENTENLOKET VACATURES
WELZIJN BEKENDMAKINGEN TOERISME VAKANTIEWERK
                                                                                                             

Huis van het Kind Dilsen-Stokkem lanceert eigen websiteOp de 3de verjaardag van de erkenning van Huis van het Kind Dilsen-Stokkem werd de nieuwe website www.huisvanhetkinddilsenstokkem.be gelanceerd.
Het Huis van het Kind is een partnerschap, bedoeld om de krachten te bundelen voor de ondersteuning van gezinnen op het vlak van gezondheid, ontwikkeling en opvoeding van de kinderen. Binnen het netwerk in Dilsen-Stokkem werd bewust gekozen voor een eigen website, als het ware een virtueel Huis van het Kind. Deze website wil voor gezinnen met kinderen in Dilsen-Stokkem in de eerste plaats een wegwijzer zijn naar het volledig aanbod van dienstverlening in de stad omtrent opvoedingsondersteuning en het opgroeien van kinderen en jongeren.

Men kan terecht in drie fysieke infopunten:
• Stad Dilsen-Stokkem, afdeling welzijn, vrije tijd, cultuur (WVC), Europalaan 25 te Dilsen;
• OCMW Dilsen-Stokkem en Opvoedingswinkel Maasland, Arnold Sauwenlaan 80 te Stokkem;
• De Meander, Zorg+ Gezinsondersteuningspunt en Consultatiebureau Kind & Gezin, Stokkemerbaan 147 te Stokkem;

Andere partners binnen het netwerk zijn onder meer: Kind en Preventie, Huisartsenkring Dilsen-Stokkem, de gezinsraad, lokale opvanginitiatieven en het Lokaal Overlegplatform Onderwijs.
Huis van het Kind Dilsen-Stokkem is dus veel meer dan enkel de website. Alle partners zijn actief binnen hun expertise en met de doelgroepen waar zij het dichtst bij staan, met de uiteindelijke bedoeling om te komen tot een sterker geheel. Met de lancering van de website willen we dit nog meer in de kijker zetten.

Meer info & contact:
Contactpersoon: Katleen Jacobs
www.huisvanhetkinddilsenstokkem.be Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Facebookpagina ‘Huis van het Kind Dilsen-Stokkem’

Vergroening en verfraaiing wijk Hoefkamp


Een kapvergunning voor 113 bomen, een nieuw groenplan en een heraanleg van stoepen zorgen voor een mooiere en nettere leefomgeving in woonwijk Hoefkamp. Rotary Maasland Lanklaar participeerde in het project en voorzag een financiële tegemoetkoming voor de aankoop van nieuwe bomen.


Openbaar groen in woonwijken biedt tal van voordelen. Het zorgt voor rust, schaduw, een gezonde lucht en een aangename woonomgeving. Bij de aanleg van de wijk Hoefkamp zijn destijds heel wat (straat-)bomen aangeplant.

Op sommige plaatsen zijn deze bomen volledig ‘uit de kluiten’ gewassen. Een aantal bomen zorgt plaatselijk voor opgeduwde stoepen, beperkte verlichting en soms zwaar overhangende takken. Daarom vroeg en kreeg het stadsbestuur eind augustus een kapvergunning voor het verwijderen van 113 bomen in de wijk Hoefkamp. Aan deze kapvergunning was uiteraard wel een voorwaarde van heraanplanting gekoppeld. Op een infovergadering op 25 september werden alle bewoners uitgenodigd om kennis te nemen van de plannen en om hierover van gedachten te wisselen.

In een eerste fase worden bomen gekapt en nieuwe aangeplant in de Lodderkuil, Saalweg, gedeelte Kolderstraat, A. Rodenbachstraat en Lichtstraat. Er werd gekozen voor diverse soorten van bomen waaronder Winterlinde, Krentenboom, Amberboom, Bolesdoorn, Haagbeuk en Pluimes. Per straat komt een andere soort. Op de kruispunten komt een hoekbeplanting met onder meer een bodembedekkende rozensoort en ligusterhaag. Op die manier wordt de wijk Hoefkamp vergroend en verfraaid. We zijn ook erg dankbaar dat Rotary Maasland Lanklaar een financiële bijdrage leverde voor de aankoop van de bomen voor de Lodderkuil.

In een volgende fase zullen de straten Hoefkamp en Kolderstraat opgenomen worden. Hier werden in het verleden al bomen gekapt maar werden er geen nieuwe bomen aangeplant met als gevolg een grijs en versteend straatbeeld. We willen deze straten volgend voorjaar vergroenen, grindstroken aanpakken en ook een aantal verkeersmaatregelen doorvoeren. Hiervoor volgt een tweede infovergadering in het voorjaar 2018.

Het kappen van de bomen in de eerste fase ging van start begin oktober. Het hout van de te kappen bomen werd door de stedelijke werkplaatsen verdeeld onder de geïnteresseerde buurtbewoners.

De volgende stap is het herstellen van de stoepen. Op die manier wordt de wijk Hoefkamp opnieuw een groene, gezonde een aangename leefomgeving.

Aanleg centrumplein Ter Motten: fasering


Het nieuwe centrumplein Ter Motten wordt in verschillende fases aangelegd. Er wordt getracht de hinder zoveel mogelijk te beperken, maar het is niet uit te sluiten dat er op verschillende momenten ongemakken zullen zijn. Wij raden iedereen aan die in de mogelijkheid is om zich ‘anders’ te verplaatsen naar de bib, school, sporthal, administratief centrum,... om de auto thuis te laten. Stappen, trappen, het openbaar vervoer gebruiken, carpoolen... het zijn enkele alternatieve vervoerswijzen die de schoolomgeving en het centrum zullen ontlasten en daardoor veiliger kunnen maken.


Fase 1 - start tweede helft september 2017

In deze fase wordt de nieuwe weg over het centrumplein (van Schoolstraat tot Europalaan) aangelegd, inclusief de busparkeerstrook en schuine parkeerplaatsen.
De verkeerssituatie blijft zoals ze vandaag is: via de tijdelijke asfaltweg over het centrumplein.
Enkel het parkeren verandert: de kiezelparking tegenover het AC zal niet meer gebruikt kunnen worden. In de plaats hiervan zullen we langs de tijdelijke asfaltweg een langsparkeerstrook over de volledige lengte van de weg voorzien. Hier kunnen ongeveer 30 auto’s parkeren.
Deze situatie zullen we reeds vanaf de start van het nieuwe schooljaar laten ingaan.

Voetgangers:
via autovrije zone langs de Humaniora / dorosteek tussen SBS 1 & 2 en STEBO
Fietsers: via Spileind en tijdelijke werfweg - doorsteek tussen SBS 1 & 2 en STEBO
Schoolbussen: houden halt op de gebruikelijke parkeerstrook langs de tijdelijke werfweg
Parkeren: parkeerterrein in omgeving Europalaan - K. Boudewijnplein - bibliotheek - kerk

Fase 2 - start na de winterkermis 2017

In deze fase wordt het autovrij gedeelte van het centrumplein aangelegd.
De nieuwe weg over het centrumplein kan tijdens deze fase reeds in gebruik genomen worden (inclusief de busparkeerstrook en de schuine parkeerplaatsen).
De toegankelijkheid van de fi etsenstalling van de Humaniora en de busparkeerplaatsen zullen in deze fase gegarandeerd te blijven. 

Voetgangers: via het voetpad langs de nieuwe weg Spileind en voor de bib
Fietsers: via de nieuwe weg Spileind en doorsteek tussen SBS 1 & 2 en STEBO
Schoolbussen: houden halt t.h.v. de nieuwe busparkeerstrook langs de nieuwe weg; de bushalte van de Lijn verplaatst tijdelijk
Parkeren: parkeerterrein in omgeving Europalaan - K. Boudewijnplein - bibliotheek - kerk

Fase 3 - start Paasvakantie 2018

In deze fase wordt de Europalaan heraangelegd.
Tijdens de paasvakantie zal de Europalaan volledig afgesloten worden. 
De nieuwe weg over het centrumplein is daardoor tijdelijk een doodlopende straat t.h.v. de afgesloten Europalaan. Deze nieuwe weg zou dan uitzonderlijk in twee richtingen kunnen bereden worden, zodat de parkeerplaatsen langs deze weg kunnen gebruikt worden. De parking van het AC zal via de oude toegang kunnen bereikt worden.
Na heraanleg van de Europalaan wordt deze terug opengesteld en kan de aannemer de zone tussen Europalaan en het AC verder afwerken.
Einde van de werken is voorzien in de loop van mei 2018.

Voetgangers: via Spileind en doorsteek tussen SBS 1 & 2 en STEBO
Fietsers: via Spileind en doorsteek tussen SBS 1 & 2 en STEBO
Schoolbussen: de bushalte van de Lijn verplaatst tijdelijk
Parkeren: parkeerterrein in omgeving Europalaan - Centrumplein Ter Motten - K. Boudewijnplein - bibliotheek - kerk
 

Verkeersveiligheid schoolomgeving Dilsen

 
Op de gemeenteraad van maandag 13 november kwam de verkeerssituatie in de schoolomgeving in Dilsen opnieuw ter sprake.

Het stadsbestuur benadrukt dat er de afgelopen jaren niet alleen diverse investeringen gedaan werden in de omgeving, maar ook heel wat projecten in samenwerking met het stedelijk onderwijs focussen op een veilige verkeersdeelname van de schoolgaande jeugd.

Investeringen in infrastructuur

Om de veiligheid van de fietsers in de omgeving van de scholencampus te verbeteren, werd de Schoolstraat aangelegd als fietsstraat, kwamen er fietssuggestiestroken en werden de kruispunten Vlessersweg-Schoolstraat en Borreshoefstraat-Spileind aangepast. Verder werden er ook nieuwe verkeerslichten geplaatst aan de kruising Rijksweg-Borreshoefstraat en werd het Koning Boudewijnplein heraangelegd met extra parkeerplaatsen en een autovrije zone voor fietsers en voetgangers aan de zijde van de basisscholen en de humaniora. Auto’s worden omgeleid via de weg aan de sporthal. Ook werden er bijkomende parkeerplaatsen voorzien aan de Borreshoefstraat ter hoogte van STEBO en ’t Schakeltje, de bibliotheek en het administratief centrum.

Het spreekt echter voor zich dat het werk hiermee niet af is en er blijvende inspanningen nodig zijn om de veiligheid te verhogen. De volgende werken staan de komende maanden nog op het programma:

·         De aanleg van het centrumplein, waarbij een grote autovrije zone ontstaat tussen scholen, bibliotheek en Spileind;
·         De heraanleg van de Europalaan tussen het centrumplein en de kerk, met nieuwe brede fietssuggestiestroken;
·         Het doortrekken van het dubbelrichtingsfietspad langs de Europalaan (van aan de Humaniora tot aan het centrumplein);
·         De heraanleg van de Bloemendaal met fietssuggestiestroken;
·         Het verhogen van de oversteekbaarheid van de Europalaan t.h.v. de Witte Kapel: onderzoek naar locatie voor veilige voetgangers- en fietsoversteekplaats (voor schoolgaande jeugd uit de wijk Hoefkamp, Kantonsweg…);
·         80 extra parkeerplaatsen achter de kerk (site Heilderveld);

Samenwerking met en acties door de scholen


De stad Dilsen-Stokkem is een Octopusgemeente en heeft het charter ‘Schoolomgeving 2.0’ ondertekend. Het stadsbestuur engageert zich dan ook om mee te blijven bouwen aan veilige, groene, duurzame schoolomgevingen, waarbij intense aandacht gaat naar samenwerken met de scholen. Er worden diverse acties, campagnes en maatregelen georganiseerd om kinderen op een veilige en duurzame manier van en naar school te laten gaan.

Voor het schooljaar 2017-2018 betaalde de stad het lidgeld van de scholen om deel te nemen aan de STRAP-dag en de FLITS-actie, acties om kinderen op een duurzame, maar vooral ook veilige en goed zichtbaar manier deel te laten nemen aan het verkeer. Tevens organiseren we jaarlijks verkeersparken en lieten we ook dit jaar weer de Mobibus naar Dilsen-Stokkem komen.

Uiteraard besteden ook de scholen zelf heel wat aandacht aan veilig verkeer. Elke leerling van SBS 1&2 krijgt een fluohesje, de kleuters leren fietsen via loopfietsjes en er zijn heel wat verkeerslessen en lessen rond zichtbaarheid tijdens het verkeer. Daarnaast participeren de scholen ook nog in projecten als het fietsexamen van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde, de Bokkerijder, ‘Kijk ik fiets’ of ‘Helm op fluo top’. De Stedelijke Humaniora bouwt verder op deze insteken, met o.a. specifieke themalessen over de fiets en verkeersveiligheid.

Verder staat ook de vernieuwing en uitbreiding van een overdekte fietsenstalling voor de basisscholen van Dilsen op het programma. Deze zal in 2019 gerealiseerd worden, de nodige kredieten hiervoor werden opgenomen in het budget.

Tot slot worden ook de ouders aangespoord om zoveel mogelijk met de fiets te komen. Want uiteindelijk dienen zij het voorbeeld te geven.

Het stadsbestuur hoopt dan ook dat ouders, kinderen en leerkrachten overtuigd kunnen worden om vaker met de fiets te komen of alternatieve vervoersmiddelen te gebruiken om zo de verkeersdrukte in onze schoolomgeving en het centrum te beperken en iedereen veilig naar school te kunnen laten gaan. Ook hoffelijk gedrag van alle weggebruikers en het respecteren van de verkeersregels moet hiertoe vanzelfsprekend bijdragen.

Het stadsbestuur zelf voorziet in 2018 alvast een verhoging van de fietsvergoeding van 0,15 naar 0,23 euro per km om ook haar eigen personeel aan te moedigen zich meer met de fiets te verplaatsen.

Be-Alert: meteen verwittigd bij een noodsituatie

Een grote brand, een overstroming of een stroomonderbreking? Bij een noodsituatie in onze gemeente, willen we jou graag snel verwittigen. Daarom kan Dilsen-Stokkem vanaf nu gebruik maken van BE-Alert, een nieuw systeem
dat je meteen op de hoogte stelt van een noodsituatie via sms, e-mail of telefoon.

BE-Alert is een alarmeringssysteem waarmee een burgemeester, gouverneur of de Minister van Binnenlandse Zaken een bericht kan uitsturen naar iedereen waarop de noodsituatie impact heeft. Zo kunnen inwoners snel de
nodige aanbevelingen krijgen, bv. ramen en deuren te sluiten bij een brand. Je kan een BE-Alertbericht ontvangen via een sms, een gesproken bericht via een vaste lijn of een e-mail. Om een bericht te ontvangen, moet je je wel inschrijven. Surf hiervoor naar www.be-alert.be. Je kan meerdere adressen of telefoonnummers registreren. Zo blijf je steeds op de hoogte bij een noodsituatie bij je thuis, op het werk of bij je familie. 

Registreer je vandaag nog op www.be-alert.be !


                  UiT

                  bib

 

              maascentrumdewissen

           huisvhkind

             ocmw

Disclaimer
Copyright © 2016. Alle rechten voorbehouden.
ONLINE INSCHRIJVEN ACTIVITEITEN: KLIK HIER!
Toggle Bar