Facebooktwitter

 

L E V E N W O N E N     
V R I J E   T I J D W E R K E N       
BURGERZAKEN STEDENBOUW BIBLIOTHEEK BEDRIJVEN
ONDERWIJS & OPVANG MILIEU CULTUUR - JEUGD - SPORT HANDEL & HORECA
OCMW MOBILITEIT EVENEMENTENLOKET VACATURES
WELZIJN BEKENDMAKINGEN TOERISME VAKANTIEWERK
                                                                                                             

Dilsen-Stokkem verlaagt belastingen!

De gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing dalen!
Door de overheveling van de persoonsgebonden materies van de provincies naar de Vlaamse overheid werd de basisheffing op de onroerende voorheffing aangepast. Hierdoor verhoogt de opbrengst per opcentiemen voor de gemeentes.
Voor Dilsen-Stokkem betekende dit concreet dat de bestaande 1300 opcentiemen zouden verlaagd worden naar 818,69. Op de gemeenteraad van afgelopen maandag werd echter beslist deze bijkomend (!) te verlagen naar 810 opcentiemen.
Daarnaast werden ook de belastingen op aanplakborden, drankslijterijen en banken afgeschaft. In plaats van de belasting op leegstand werd er een retributiereglement goedgekeurd om verkrotting en verwaarlozing tegen te gaan.

                  UiT

                  bib

 

              maascentrumdewissen

           huisvhkind

             ocmw

Disclaimer
Copyright © 2016. Alle rechten voorbehouden.
ONLINE INSCHRIJVEN ACTIVITEITEN: KLIK HIER!
Toggle Bar