Facebooktwitter

 

L E V E N W O N E N     
V R I J E   T I J D W E R K E N       
BURGERZAKEN STEDENBOUW BIBLIOTHEEK BEDRIJVEN
ONDERWIJS & OPVANG MILIEU CULTUUR - JEUGD - SPORT HANDEL & HORECA
OCMW MOBILITEIT EVENEMENTENLOKET VACATURES
WELZIJN BEKENDMAKINGEN TOERISME VAKANTIEWERK
                                                                                                             

Aanleg centrumplein Ter Motten: fasering


Het nieuwe centrumplein Ter Motten wordt in verschillende fases aangelegd. Er wordt getracht de hinder zoveel mogelijk te beperken, maar het is niet uit te sluiten dat er op verschillende momenten ongemakken zullen zijn. Wij raden iedereen aan die in de mogelijkheid is om zich ‘anders’ te verplaatsen naar de bib, school, sporthal, administratief centrum,... om de auto thuis te laten. Stappen, trappen, het openbaar vervoer gebruiken, carpoolen... het zijn enkele alternatieve vervoerswijzen die de schoolomgeving en het centrum zullen ontlasten en daardoor veiliger kunnen maken.


Fase 1 - start tweede helft september 2017

In deze fase wordt de nieuwe weg over het centrumplein (van Schoolstraat tot Europalaan) aangelegd, inclusief de busparkeerstrook en schuine parkeerplaatsen.
De verkeerssituatie blijft zoals ze vandaag is: via de tijdelijke asfaltweg over het centrumplein.
Enkel het parkeren verandert: de kiezelparking tegenover het AC zal niet meer gebruikt kunnen worden. In de plaats hiervan zullen we langs de tijdelijke asfaltweg een langsparkeerstrook over de volledige lengte van de weg voorzien. Hier kunnen ongeveer 30 auto’s parkeren.
Deze situatie zullen we reeds vanaf de start van het nieuwe schooljaar laten ingaan.

Voetgangers:
via autovrije zone langs de Humaniora / dorosteek tussen SBS 1 & 2 en STEBO
Fietsers: via Spileind en tijdelijke werfweg - doorsteek tussen SBS 1 & 2 en STEBO
Schoolbussen: houden halt op de gebruikelijke parkeerstrook langs de tijdelijke werfweg
Parkeren: parkeerterrein in omgeving Europalaan - K. Boudewijnplein - bibliotheek - kerk

Fase 2 - start na de winterkermis 2017

In deze fase wordt het autovrij gedeelte van het centrumplein aangelegd.
De nieuwe weg over het centrumplein kan tijdens deze fase reeds in gebruik genomen worden (inclusief de busparkeerstrook en de schuine parkeerplaatsen).
De toegankelijkheid van de fi etsenstalling van de Humaniora en de busparkeerplaatsen zullen in deze fase gegarandeerd te blijven. 

Voetgangers: via het voetpad langs de nieuwe weg Spileind en voor de bib
Fietsers: via de nieuwe weg Spileind en doorsteek tussen SBS 1 & 2 en STEBO
Schoolbussen: houden halt t.h.v. de nieuwe busparkeerstrook langs de nieuwe weg; de bushalte van de Lijn verplaatst tijdelijk
Parkeren: parkeerterrein in omgeving Europalaan - K. Boudewijnplein - bibliotheek - kerk

Fase 3 - start Paasvakantie 2018

In deze fase wordt de Europalaan heraangelegd.
Tijdens de paasvakantie zal de Europalaan volledig afgesloten worden. 
De nieuwe weg over het centrumplein is daardoor tijdelijk een doodlopende straat t.h.v. de afgesloten Europalaan. Deze nieuwe weg zou dan uitzonderlijk in twee richtingen kunnen bereden worden, zodat de parkeerplaatsen langs deze weg kunnen gebruikt worden. De parking van het AC zal via de oude toegang kunnen bereikt worden.
Na heraanleg van de Europalaan wordt deze terug opengesteld en kan de aannemer de zone tussen Europalaan en het AC verder afwerken.
Einde van de werken is voorzien in de loop van mei 2018.

Voetgangers: via Spileind en doorsteek tussen SBS 1 & 2 en STEBO
Fietsers: via Spileind en doorsteek tussen SBS 1 & 2 en STEBO
Schoolbussen: de bushalte van de Lijn verplaatst tijdelijk
Parkeren: parkeerterrein in omgeving Europalaan - Centrumplein Ter Motten - K. Boudewijnplein - bibliotheek - kerk
 

                  UiT

                  bib

 

              maascentrumdewissen

           huisvhkind

             ocmw

Disclaimer
Copyright © 2016. Alle rechten voorbehouden.
ONLINE INSCHRIJVEN ACTIVITEITEN: KLIK HIER!
Toggle Bar