L E V E N W O N E N     
V R I J E   T I J D W E R K E N       
BURGERZAKEN STEDENBOUW BIBLIOTHEEK BEDRIJVEN
ONDERWIJS & OPVANG MILIEU CULTUUR - JEUGD - SPORT HANDEL & HORECA
OCMW MOBILITEIT EVENEMENTENLOKET VACATURES
WELZIJN BEKENDMAKINGEN TOERISME VAKANTIEWERK
                                                                                                             

Brandweer

Logo Brandweerzone Oost Limburg


Contactgegevens brandweer

Noodnummer: 112

Brandweerzone Oost-Limburg


C-Mine 50
Tel: 089 65 33 33
Fax: 089 65 33 00
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
www.bwol.be

De Brandweerzone Oost-Limburg groepeert 8 brandweerkorpsen die samen 14 steden en gemeenten beschermen. De beschermde steden en gemeenten zijn: As, Bilzen, Dilsen-Stokkem, Genk, Hoeselt, Houthalen-Helchteren, Kinrooi, Lanaken, Maaseik, Maasmechelen, Opglabbeek, Riemst, Voeren en Zutendaal.
520 personeelsleden zijn verantwoordelijk voor de brandweerzorg van 303.710 inwoners op een grondgebied van 792,23 km2.

Welke brandweer komt tot bij jou?


--> Brandweer Bilzen:
is bevoegd voor interventies op het grondgebied: Bilzen en Riemst

--> Brandweer Genk:
is bevoegd voor interventies op het grondgebied: As, Genk, Opglabbeek, Zutendaal

--> Brandweer Hoeselt:
is bevoegd voor interventies op het grondgebied: Hoeselt

--> Brandweer Houthalen-Helchteren:
is bevoegd voor interventies op het grondgebied: Houthalen-Helchteren

--> Brandweer Lanaken:
is bevoegd voor interventies op het grondgebied: Lanaken

--> Brandweer Maaseik:
is bevoegd voor interventies op het grondgebied: Maaseik en Kinrooi

--> Brandweer Maasmechelen:
is bevoegd voor interventies op het grondgebied: Dilsen-Stokkem en Maasmechelen

--> Brandweer Voeren:
is bevoegd voor interventies op het grondgebied: Voeren

In het kader van de snelste adequate hulp zullen, bij interventies, de fysieke gemeentegrenzen verdwijnen en zal het snelste korps de betreffende interventie uitvoeren. Deze toewijzing gebeurt softwarematig in het hulpcentrum 112 te Hasselt.
Meer informatie over de brandweer vind je op www.bwol.be


Belastingen en retributiesBelastingreglementen
Opcentiemen (10%) inning verkeersbelasting door Hogere Overheid
Inning belastingen taxivergunningen en verhuur voertuig met bestuurder door decreet Hogere Overheid

Aanvragen, vernieuwingen, verandering van hinderlijke inrichtingen 2014-2019 (publicatie: 19/12/2013)
Aanvullende personenbelasting 2014-2019 (publicatie: 19/12/2013)
Gewestelijke milieuheffing stortplaatsen 2014-2019 (publicatie: 19/12/2013)
Grind 2014-2019 (publicatie: 19/12/2014)
Hinderlijke inrichtingen 2014-2019 (publicatie: 19/12/2013)
Huisvuil 2014-2019 (publicatie: 19/12/2013)
Onbebouwde kavels in een niet-vervallen verkaveling 2014-2019 (publicatie: 19/12/2013)
Onroerende voorheffing 2018-2019 (publicatie: 12/12/2017)
Publiciteitsbladen 2014-2019 (publicatie: 19/12/2013): Inlichtingenfiche
Schroot en buitengebruikgestelde voertuigen 2014-2019 (publicatie: 19/12/2013)
Tweede verblijven 2014-2019 (publicatie: 19/12/2013)
Verwaarloosde woningen en gebouwen (publicatie 12/12/2017)


Retributiereglementen

Afgifte van diverse vergunningen en aktenames van de dienst omgeving (publicatie: 17/02/2017)
Retributie- en dienstreglement bibliotheek (publicatie: 13/04/2018)
Retributie- en inschrijvingsgeld Deeltijds Kunst Onderwijs (DKO) (publicatie: 19/12/2013)
Retributiereglement 't Kadeeke (publicatie: 16/03/2015)
Retributiereglement voor aanvraag tweede gezinscontainer (publicatie: 19/12/2013)
Retributie op dienstverlening stedelijke werkplaatsen (publicatie: 19/12/2013)
Retributiereglement op grafconcessies en grafelementen (publicatie: 19/12/2013)
Retributiereglementen inzameling huishoudelijke en vergelijkbare afvalfracties DIFTAR (publicatie: 25/05/2016)
Retributie tarieven stedelijke drukkerij (publicatie: 19/12/2013)
Retributie inzake verkoop rattenvergif (publicatie: 19/12/2013)
Retributie inzaken verkoop strooizout aan particulieren en bedrijven (publicatie: 19/12/2013)
Retributie op werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein (publicatie: 13/11/2015)
Retributie op administratieve stukken stedelijke ontwikkeling (publicatie: 16/02/2015)
Retributie betreffende de invordering niet-fiscale ontvangsten (publicatie: 14/04/2017)
Retributie betreffende invordering niet-fiscale ontvangsten IVA Humaniora (publicatie: 09/05/2017)
Retributie op administratieve stukken burgerzaken 2018-2019 (publicatie: 18/05/2018)
Retributiereglement betreffende de invordering van fiscale ontvangsten (publicatie: 18/05/2018)

Tariefreglementen
Culturele infrastructuur (publicatie: 18/04/2014)
Huurgelden muziekinstrumenten (publicatie: 19/12/2013)
Sportinfrastructuur (publicatie: 18/04/2015)
Tarieven niet-zonaal leerlingenvervoer van stedelijk gewoon basisonderwijs (schoolbusabonnement) schooljaar 2016-2017 (publicatie: 15/09/2017)
Tarieven inzaken verkoopbonnen Dilsen-Stokkem (publicatie: 25/05/2016)

Huishoudelijke reglementen
Reglement inzake organisatie van het vissen in Dilsen-Stokkem (publicatie: 21/12/2015)
Reglement voor- en naschoolse opvang SBS De Horizon, procedure stopzetting (publicatie: 15/09/2016)

Kaderreglementen
Kaderreglement activiteiten-onkosten IVA Stedelijke Humaniora (publicatie: 20/12/2009)
Kaderreglement inzake activiteiten/onkosten dienst Toerisme Dilsen-Stokkem (publicatie : 09/05/2017)
Kaderreglement vrijetijdsaanbod Dilsen-Stokkem (publicatie: 19/12/2013)

Toelage reglementen
Huldigingen gouden bruiloften, 100 jarigen (publicatie: 19/12/2013)
Huldigingen huwelijk, geboorte, oppensioenstellingen GR 16/12/2013 (publicatie: 19/01/2013)
Huldigingen huwelijk, geboorte, oppensioenstellingen: aanpassing GR 12/01/2015 (publicatie: 19/01/2015)
Oppensioenstellingen onderwijzend- en bestuurspersoneel stedelijke onderwijsinstellingen (publicatie: 14/02/2014)
Erkende adviesraden (publicatie: 17/02/2017)
Huisvuilbelasting aan Verhoogde Tegenmoetkomingen (publicatie: 18/04/2014)
Culturele en welzijnsverenigingen (publicatie: 19/12/2013)
Culturele programmaties op locatie (publicatie: 19/12/2013)
Ondersteuning en stimulering sportbeoefening (publicatie: 19/12/2013)
Toelage jeugdwerk (publicatie: 21/09/2015)

Contact
Financiële Dienst

 

ONLINE INSCHRIJVEN ACTIVITEIT

oxynade

Stappenplan: hoe online tickets bestellen?
1. Vooraf registreren is niet nodig, u kiest eerst de gewenste activiteiten en kan dan registreren of inloggen.
2. Als u online tickets bestelt, betaalt u onmiddellijk met uw bankkaart.  Hou dus uw bankkaart en kaartlezer bij de hand.
3. Kies hieronder voor welke categorie van activiteit u wil inschrijven:

OPGELET: bij de inschrijvingen voor Doepas, steeds dezelfde account gebruiken, zoniet wordt de Doepas dubbel aangerekend !!!


 Doepas1     Cultureelseizoen1     Sport1                         Contact
WVC

Vakantiewerk


1. AFDELING WELZIJN – VRIJE TIJD - CULTUUR:

✓ Speelpleinwerking:

• Pleinverantwoordelijke (coördinatie over het speelplein):
hoofdanimator of instructeur in het jeugdwerk;
minstens 3 jaar speelpleinervaring (of andere relevante ervaring);
minimum 3 achtereenvolgende weken beschikbaar zijn (week 2-3-4 EN/OF 6-7-8);
rijbewijs B;
aanwezigheid op verplichte vormingen geeft voorrang bij het bepalen van de planning.
• Materiaalmeester (verantwoordelijk voor materiaal en logistieke ondersteuning):
hoofdanimator of instructeur in het jeugdwerk;
minstens 2 jaar speelpleinervaring (of andere relevante ervaring);
minimum 3 achtereenvolgende weken beschikbaar zijn (week 1-2-3 EN/OF 4-5-6 EN/OF 7-8-9);
rijbewijs B;
aanwezigheid op verplichte vormingen geeft voorrang bij het bepalen van de planning.
• Leeftijdsverantwoordelijken (verantwoordelijken over de leeftijdsgroepen: 4-6 jarigen, 7-9 jarigen, 10-12 jarigen EN/OF 13-15 jarigen):
hoofdanimator of instructeur in het jeugdwerk;
minstens 2 jaar speelpleinervaring (of andere relevante ervaring);
minstens 2 achtereenvolgende weken beschikbaar zijn;
aanwezigheid op verplichte vormingen geeft voorrang bij het bepalen van de planning.
• Logistieke ondersteuning (verantwoordelijken voor het klaarzetten, verhuizen, opruimen van het speelplein):
hoofdanimator of instructeur in het jeugdwerk;
minstens 2 jaar speelpleinervaring (of andere relevante ervaring);
beschikbaar zijn tijdens week 1, week 5 EN/OF week 9;
rijbewijs B;
aanwezigheid op verplichte vormingen geeft voorrang bij het bepalen van de planning.

✓ Speelpleinwerking “Ondersteboven”: (ondersteuner speelpleinwerking voor kinderen met beperking):

▪ hoofdanimator, instructeur of student in een pedagogische opleiding;
minstens 3 jaar speelpleinervaring (of andere relevante ervaring);
beschikbaar zijn op: 5,6,17,18,24,25,26,30 en 31 juli EN op 1,2,3,7,8,21,22 en 23 augustus
vertrouwd zijn met kinderen en hun bepaalde problematiek(en);
rijbewijs B;
aanwezigheid op verplichte vormingen geeft voorrang bij het bepalen van de planning.

✓ Doepas: (ondersteuner Doepasactiveiten)

▪ hoofdanimator of instructeur;
minstens 2 jaar Doepaservaring (of relevante ervaring);
minimum 3 achtereenvolgende weken beschikbaar zijn (week 1-2-3 EN/OF 4-5-6 EN/OF 7-8-9);
rijbewijs B;
aanwezigheid op verplichte vormingen geeft voorrang bij het bepalen van de planning.

➢ Bij meerdere kandidaten voor alle functies zullen er korte sollicitatiegesprekken gehouden worden om zo de beste kandidaat te bepalen.
➢ Alle kandidaten dienen bij hun kandidatuur een bewijs ‘goed gedrag & zeden – model 2’ en een kopie van hun paspoort te bezorgen.
➢ De sollicitatieprocedure stopt op 1 april 2018 – solliciteren kan via:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. - t 089 79 08 83.

2. KINDEROPVANG:

• Verantwoord spelen met kinderen van 2,5 tot 12 jaar:
▪ min. 18 jaar zijn (of worden in 2018);
▪ diploma: sociale technische wetenschappen, 7e jaar kinderzorg, opvoed(st)er
of pedagogische richting kleuter- en lager onderwijs is een pluspunt en krijgen voorrang op andere diploma’s;
▪ bewijs goed gedrag en zeden - MODEL 2.
Info en inschrijven: ’t Kadeeke, t.a.v. Yolande Mathijssen – t 089 65 85 89
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

3. DIENST TOERISME:

Concrete taken:
• Onthaal van bezoekers;
• Opvolging/reservatie recreatief aanbod (fietsverhuur, fluisterboten, kampeervlotten)
• Telefonisch onthaal
• Algemene administratie onthaal
Kennis en vaardigheden:
• Meertalig (Nederlands,Duits,Engels en Frans);
• Vlotte kennis van MS-Officepakket;
• Schriftelijke en communicatieve vaardigheden
Attitudes:
• Commerciële instelling en klantvriendelijkheid;
• Enthousiast
• Flexibiliteit
Voorwaarden:
• Minimum 18 jaar;
• Studierichting bij voorkeur in toerisme/marketing/talen/commerciële richting;
• Bewijs van goed gedrag en zeden: MODEL 2;
• Beschikbaar tijdens de weekends in de maanden juli en augustus 2018.
Interesse?
Aarzel dan zeker niet en solliciteer rechtstreeks naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., vóór 01 mei 2018.


Links
Informatie vakantiewerkers WVC
Sollicitatiefiche WVC
Sollicitatiefiche Kinderopvang
Sollicitatiefiche Toerisme
Medische vragenlijst

Contact

Personeelsdienst
 

                  UiT

                  bib

 

              maascentrumdewissen

           huisvhkind

             ocmw

 
Disclaimer
Copyright © 2016. Alle rechten voorbehouden.
ONLINE INSCHRIJVEN ACTIVITEITEN: KLIK HIER!
Toggle Bar