Facebooktwitter

 

L E V E N W O N E N     
V R I J E   T I J D W E R K E N       
BURGERZAKEN STEDENBOUW BIBLIOTHEEK BEDRIJVEN
ONDERWIJS & OPVANG MILIEU CULTUUR - JEUGD - SPORT HANDEL & HORECA
OCMW MOBILITEIT EVENEMENTENLOKET VACATURES
WELZIJN BEKENDMAKINGEN TOERISME VAKANTIEWERK
                                                                                                             

Dilsen-Stokkem verlaagt belastingen!

De gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing dalen!
Door de overheveling van de persoonsgebonden materies van de provincies naar de Vlaamse overheid werd de basisheffing op de onroerende voorheffing aangepast. Hierdoor verhoogt de opbrengst per opcentiemen voor de gemeentes.
Voor Dilsen-Stokkem betekende dit concreet dat de bestaande 1300 opcentiemen zouden verlaagd worden naar 818,69. Op de gemeenteraad van afgelopen maandag werd echter beslist deze bijkomend (!) te verlagen naar 810 opcentiemen.
Daarnaast werden ook de belastingen op aanplakborden, drankslijterijen en banken afgeschaft. In plaats van de belasting op leegstand werd er een retributiereglement goedgekeurd om verkrotting en verwaarlozing tegen te gaan.

Aanpassing GAS-reglement

Tijdens de gemeenteraad van december werd het GAS-reglement aangepast. De belangrijkste wijziging is de invoering van de minderjarigheid. Tot op heden was het reglement enkel van toepassing op meerderjarigen, maar recent waren er diverse signalen dat er zich steeds meer problemen voordoen op vlak van overlast, veroorzaakt door minderjarigen. Het gaat dan vooral om geluidsoverlast en zwerfvuil. Ook het probleem van de knalbommetjes tijdens de eindejaarsperiode zorgt jaarlijks voor ergernis en hinder.

Concreet kan een minderjarige vanaf 14 jaar nu een GAS-boete krijgen van max. € 175. Uiteraard zijn er enkele rechtswaarborgen voorzien, zoals de plicht om gehoord te worden en een verplichte bemiddelingsprocedure. Ook de mogelijkheid tot gemeenschapsdienst werd weerhouden. Beroep is steeds mogelijk via de jeugdrechter.

De aanpassing van het GAS-reglement in functie van de toepasbaarheid op minderjarigen werd ook voorgelegd aan de jeugdraad, die unaniem een positief advies afleverde.
Voor het volledige reglement kan men steeds terecht op onze stedelijke website www.dilsen-stokkem.be.

Huis van het Kind Dilsen-Stokkem lanceert eigen websiteOp de 3de verjaardag van de erkenning van Huis van het Kind Dilsen-Stokkem werd de nieuwe website www.huisvanhetkinddilsenstokkem.be gelanceerd.
Het Huis van het Kind is een partnerschap, bedoeld om de krachten te bundelen voor de ondersteuning van gezinnen op het vlak van gezondheid, ontwikkeling en opvoeding van de kinderen. Binnen het netwerk in Dilsen-Stokkem werd bewust gekozen voor een eigen website, als het ware een virtueel Huis van het Kind. Deze website wil voor gezinnen met kinderen in Dilsen-Stokkem in de eerste plaats een wegwijzer zijn naar het volledig aanbod van dienstverlening in de stad omtrent opvoedingsondersteuning en het opgroeien van kinderen en jongeren.

Men kan terecht in drie fysieke infopunten:
• Stad Dilsen-Stokkem, afdeling welzijn, vrije tijd, cultuur (WVC), Europalaan 25 te Dilsen;
• OCMW Dilsen-Stokkem en Opvoedingswinkel Maasland, Arnold Sauwenlaan 80 te Stokkem;
• De Meander, Zorg+ Gezinsondersteuningspunt en Consultatiebureau Kind & Gezin, Stokkemerbaan 147 te Stokkem;

Andere partners binnen het netwerk zijn onder meer: Kind en Preventie, Huisartsenkring Dilsen-Stokkem, de gezinsraad, lokale opvanginitiatieven en het Lokaal Overlegplatform Onderwijs.
Huis van het Kind Dilsen-Stokkem is dus veel meer dan enkel de website. Alle partners zijn actief binnen hun expertise en met de doelgroepen waar zij het dichtst bij staan, met de uiteindelijke bedoeling om te komen tot een sterker geheel. Met de lancering van de website willen we dit nog meer in de kijker zetten.

Meer info & contact:
Contactpersoon: Katleen Jacobs
www.huisvanhetkinddilsenstokkem.be Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Facebookpagina ‘Huis van het Kind Dilsen-Stokkem’

Gewijzigde verkeerssituatie Hoogbaan

Heel wat sluipverkeer komende uit Neeroeteren gebruikt de Hoogbaan in Rotem om naar Dilsen te rijden, om zo de verkeerslichten aan het kruispunt Rijksweg - Kempenstraat te vermijden. Aangezien de Hoogbaan een belangrijke fietsverbinding is, wil de stad verkeersmaatregelen nemen om het sluipverkeer tegen te gaan – in samenspraak met de buurtbewoners. Tijdens een buurtavond op 7 november werden diverse voorstellen besproken. De meerderheid gaf aan voorstander te zijn van een knip in de Hoogbaan.

Hiertoe werd er een proefopstelling uitgewerkt waarbij de Hoogbaan t.h.v. de Ritserstraat geknipt zal worden voor doorgaand gemotoriseerd verkeer. Dit betekent dat gemotoriseerd verkeer komende van Rotem-centrum richting Dilsen de Rijksweg zal moeten gebruiken. Er worden bloembakken geplaatst ter hoogte van Hoogbaan 40, op de grens van Dilsen en Rotem, waarlangs enkel voetgangers en fietsers doorgang hebben.

Deze proefopstelling zal op vrijdag 15 december 2017 geplaatst worden voor een periode van 2 maanden. Eind januari 2018 volgt er dan een evaluatie.Vergroening en verfraaiing wijk Hoefkamp


Een kapvergunning voor 113 bomen, een nieuw groenplan en een heraanleg van stoepen zorgen voor een mooiere en nettere leefomgeving in woonwijk Hoefkamp. Rotary Maasland Lanklaar participeerde in het project en voorzag een financiële tegemoetkoming voor de aankoop van nieuwe bomen.


Openbaar groen in woonwijken biedt tal van voordelen. Het zorgt voor rust, schaduw, een gezonde lucht en een aangename woonomgeving. Bij de aanleg van de wijk Hoefkamp zijn destijds heel wat (straat-)bomen aangeplant.

Op sommige plaatsen zijn deze bomen volledig ‘uit de kluiten’ gewassen. Een aantal bomen zorgt plaatselijk voor opgeduwde stoepen, beperkte verlichting en soms zwaar overhangende takken. Daarom vroeg en kreeg het stadsbestuur eind augustus een kapvergunning voor het verwijderen van 113 bomen in de wijk Hoefkamp. Aan deze kapvergunning was uiteraard wel een voorwaarde van heraanplanting gekoppeld. Op een infovergadering op 25 september werden alle bewoners uitgenodigd om kennis te nemen van de plannen en om hierover van gedachten te wisselen.

In een eerste fase worden bomen gekapt en nieuwe aangeplant in de Lodderkuil, Saalweg, gedeelte Kolderstraat, A. Rodenbachstraat en Lichtstraat. Er werd gekozen voor diverse soorten van bomen waaronder Winterlinde, Krentenboom, Amberboom, Bolesdoorn, Haagbeuk en Pluimes. Per straat komt een andere soort. Op de kruispunten komt een hoekbeplanting met onder meer een bodembedekkende rozensoort en ligusterhaag. Op die manier wordt de wijk Hoefkamp vergroend en verfraaid. We zijn ook erg dankbaar dat Rotary Maasland Lanklaar een financiële bijdrage leverde voor de aankoop van de bomen voor de Lodderkuil.

In een volgende fase zullen de straten Hoefkamp en Kolderstraat opgenomen worden. Hier werden in het verleden al bomen gekapt maar werden er geen nieuwe bomen aangeplant met als gevolg een grijs en versteend straatbeeld. We willen deze straten volgend voorjaar vergroenen, grindstroken aanpakken en ook een aantal verkeersmaatregelen doorvoeren. Hiervoor volgt een tweede infovergadering in het voorjaar 2018.

Het kappen van de bomen in de eerste fase ging van start begin oktober. Het hout van de te kappen bomen werd door de stedelijke werkplaatsen verdeeld onder de geïnteresseerde buurtbewoners.

De volgende stap is het herstellen van de stoepen. Op die manier wordt de wijk Hoefkamp opnieuw een groene, gezonde een aangename leefomgeving.

                  UiT

                  bib

 

              maascentrumdewissen

           huisvhkind

             ocmw

Disclaimer
Copyright © 2016. Alle rechten voorbehouden.
ONLINE INSCHRIJVEN ACTIVITEITEN: KLIK HIER!
Toggle Bar