Facebooktwitter

 

L E V E N W O N E N     
V R I J E   T I J D W E R K E N       
BURGERZAKEN STEDENBOUW BIBLIOTHEEK BEDRIJVEN
ONDERWIJS & OPVANG MILIEU CULTUUR - JEUGD - SPORT HANDEL & HORECA
OCMW MOBILITEIT EVENEMENTENLOKET VACATURES
WELZIJN BEKENDMAKINGEN TOERISME VAKANTIEWERK
                                                                                                             

Milieubarometer

Sinds 2003 houdt de stad Dilsen-Stokkem in kader van de samenwerkingsovereenkomst met het Vlaams Gewest een zogenaamde ‘milieubarometer’ bij.

De milieubarometer is een instrument dat bestaat uit een 30-tal indicatoren. Indicatoren zijn parameters die gaan over verschillende milieuthema’s zoals water, energie, natuur, mobiliteit, … Zo zijn bijv. het energieverbruik van de gemeentelijke gebouwen, het drinkwaterverbruik per inwoner, aantal subsidieaanvragen, hoeveelheid ingezamelde afval, … opgenomen in onze barometer.  

Deze parameters worden op jaarlijkse basis bijgehouden. Zo kunnen we het duurzaam beleid opvolgen en waarnemen of de genomen maatregelen de gewenste effecten hebben en indien nodig bijsturen. De milieubarometer is een instrument dat het gemeentelijk beleid mee ondersteunt.

De milieubarometer kan u steeds opvragen bij de gemeentelijke milieudienst.

Contact
Milieudienst

                  UiT

                  bib

 

              maascentrumdewissen

           huisvhkind

             ocmw

Disclaimer
Copyright © 2016. Alle rechten voorbehouden.
ONLINE INSCHRIJVEN ACTIVITEITEN: KLIK HIER!
Toggle Bar