Facebooktwitter

 

L E V E N W O N E N     
V R I J E   T I J D W E R K E N       
BURGERZAKEN STEDENBOUW BIBLIOTHEEK BEDRIJVEN
ONDERWIJS & OPVANG MILIEU CULTUUR - JEUGD - SPORT HANDEL & HORECA
OCMW MOBILITEIT EVENEMENTENLOKET VACATURES
WELZIJN BEKENDMAKINGEN TOERISME VAKANTIEWERK
                                                                                                             

Lichthinder

Wie 's nachts vanuit de lucht naar Vlaanderen kijkt, zou niet zeggen dat er zuinig moet worden omgesprongen met energie... Terwijl de meeste mensen slapen, baadt het land in licht. Nodeloos energieverbruik is daarbij niet het enige probleem: teveel verlichting is ook hinderlijk. Dat de sterrenhemel daardoor aan het zicht wordt onttrokken, is daarvan maar één voorbeeld.

Een overdaad aan licht kan bovendien het bioritme verstoren, niet alleen van mensen maar ook van dieren en zelfs planten: het verschil tussen dag en nacht wordt immers te vaag.

Lichthinder is de verstoring van activiteit en levenssfeer van mens, fauna en flora door ongewenste aanwezigheid van kunstlicht. Lichthinder kan volgende klachten met zich meebrengen:

• verblinding

• een algemeen gevoel van onbehagen

• slaapstoornissen en verminderen van de slaapkwaliteit

• bijziendheid bij kinderen

• depressies veroorzaakt door slaapstoornissen

• hormonale storingen, die zelfs de kans op borstkanker zouden verhogen

Ook dieren en planten worden gehinderd door nachtelijke verlichting:

• Nachtdieren vinden geen plek meer om te jagen.

• Andere dieren worden dan weer een makkelijke prooi door het overvloedig licht: desoriëntatie, onaangepast gedrag en verstoring van de winterslaap komen voor.

• De groeicyclus van planten kan verstoord worden door overmatig licht.

Beperken in sterkte en duur

Verlichting is nuttig, maar hou ze functioneel!

- De oprit, de voordeur, het tuinpad verlichten is alleen nodig als daar iemand is. Laat lichten niet permanent branden maar maak gebruik van een goed geplaatste en gerichte bewegingsdetector.

- Verlicht dan ook alleen dat pad of die deur: plaats geen krachtige schijnwerper hoog op de gevel. Daarmee wordt heel de tuin, die van de buren en een stuk van de straat verlicht.

- Gelijkmatige verlichting met enkele minder sterke lichtpunten is minder hinderlijk dan één krachtige lamp die verblindt en het contrast met het omliggende duister nog vergroot.

- Om inbrekers af te schrikken is een buitenlamp met bewegingsdetector of tijdschakelaar efficiënter dan permanente verlichting.

- Vermijd halogeenspots die de hele gevel verlichten vanuit de kroonlijst. Wat heb je eraan als je binnen zit achter gesloten rolluiken... of als je niet thuis bent?

Hou het bescheiden!

Neem maatregelen om te beperken dat jouw verlichting anderen hindert of stoort:

- Controleer of een schijnwerper niet verblindend werkt voor weggebruikers die voorbijkomen.

- Plaats verlichting zo dicht mogelijk bij wat verlicht moet worden: voor een pad is dat bijvoorbeeld vlak ernaast en laag bij de grond.

- Laat het aan je buren over of zij verlichting wensen: zorg ervoor dat je lampen beperkt blijven tot jouw eigendom.

- Verlicht van boven naar beneden.

- Verlicht gericht: voorkom strooilicht door lampen af te schermen zodat ze alleen het hoogst nodige verlichten.

Zuiniger met energie

Bestudeer zorgvuldig waar je lichtbronnen plaatst: door een oordeelkundige plaatsing kun je het aantal lichtbronnen en dus het energieverbruik en de kosten beperken.

- Beperk het vermogen (watt) van je lampen of beter nog: gebruik spaarlampen. Energiezuinige lampen gaan 5 tot 6 keer zo lang mee.

- Kies voor lampen op laagspanning.

- Ook voor halogeenverlichting zijn er zuiniger lamptypes!

- Geef de voorkeur aan oranje licht: het is minder hard én energievriendelijker dan wit licht.

- Gebruik bewegingsmelders en/of tijdschakelaars om de duur van het energieverbruik te

beperken.

Links
www.lichthinder.be

Contact
Milieudienst

                  UiT

                  bib

 

              maascentrumdewissen

           huisvhkind

             ocmw

Disclaimer
Copyright © 2016. Alle rechten voorbehouden.
ONLINE INSCHRIJVEN ACTIVITEITEN: KLIK HIER!
Toggle Bar