Facebooktwitter

 

L E V E N W O N E N     
V R I J E   T I J D W E R K E N       
BURGERZAKEN STEDENBOUW BIBLIOTHEEK BEDRIJVEN
ONDERWIJS & OPVANG MILIEU CULTUUR - JEUGD - SPORT HANDEL & HORECA
OCMW MOBILITEIT EVENEMENTENLOKET VACATURES
WELZIJN BEKENDMAKINGEN TOERISME VAKANTIEWERK
                                                                                                             

Duurzaam hout

Wat kan u doen om bij te dragen tot een duurzaam bosbeheer wereldwijd?

Heel eenvoudig, let op het FSC of PEFC keurmerk elke keer u hout- of papierproducten aankoopt.  PEFC en FSC zijn 2 labels die garanderen dat de consument hout of papier aankoopt die zijn herkomst heeft in duurzaam beheerde bossen. Beide NGO FSC (‘Forest Stewardship Council’) en PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes) zijn actief in de certificatie van duurzaam beheerde bossen.

In een duurzaam beheerd bos wordt rekening gehouden met de sociale, ecologische en economische aspecten. Het gaat bijvoorbeeld om de arbeidsomstandigheden van de bosarbeiders, de bewoners van het bos, een verantwoorde manier van oogsten, zodat alle bosfuncties behouden blijven en het bos een economische waarde te geven voor de lokale bevolking. Om deze verantwoorde manier van beheren aan te tonen, wordt zo’n bos gecertificeerd. Een onafhankelijk partij controleert of het bosbeheer voldoet aan de vooropgestelde eisen en voorwaarden.

Essentieel in het certificeringssysteem is de 'Chain of Custody' of gesloten handelsketen principe. Dankzij een controle van kap tot schap, weet u zeker dat uw gelabeld product afkomstig is uit duurzaam beheerde bossen.

In het systeem moet dus niet enkel het bos een certificaat van goed bosbeheer ontvangen. Ook elke schakel tot bij de eindconsument dient te beschikken over een CoC certificaat. Bij elke tussenschakel (invoerder, zagerij, pulpfabriek, houthandel, drukkerij,...) wordt er dan ook jaarlijks door een auditeur nauwlettend op toegezien dat duurzame producten waar nodig gescheiden worden van niet-gelabelde producten.

Hoe herkennen?

Afgewerkte producten, zoals bijvoorbeeld een tuinmeubelset of een pak printpapier, dragen doorgaans een van beide logo’s. Dit logo kan op diverse manieren worden aangebracht, als afzonderlijk etiket of bijgedrukt op de verpakking. Hierdoor is het voor de consument makkelijk uit te maken welk product nu juist afkomstig is uit een duurzaam beheerd bos.

Halfafgewerkte producten (bv. constructiehout) of producten op maat (bv. een raam in uw huis) worden niet steeds fysiek gelabeld. Daarom de gouden raad: werk enkel met gecertificeerde bedrijven en controleer hun factuur grondig , op die factuur moeten ze hun COC nummer vermelden. Enkel gecertificeerde bedrijven worden gecontroleerd en enkel zij kunnen u garanderen dat het om gelabelde producten gaat.  Bedrijven die zelf geen CoC certificaat bezitten, kunnen met andere woorden geen enkele garantie geven dat een bepaald product voldoet aan het label. Vraag dus zeker aan je leverancier naar het COC nummer!

Online bestaat er op elk van hun site een zoekfunctie die u leidt naar de dichtbij zijnde gecertificeerde leverancier, houthandelaars, schrijnwerkers en verdelers.

Links
www.fsc.be
www.pefc.be

Contact
Milieudienst


                  UiT

                  bib

 

              maascentrumdewissen

           huisvhkind

             ocmw

Disclaimer
Copyright © 2016. Alle rechten voorbehouden.
ONLINE INSCHRIJVEN ACTIVITEITEN: KLIK HIER!
Toggle Bar